Oficina

“Assessoría Bronsoms” ofrereix els seus serveis mitjançant una única oficina pròpia que es troba a la zona de creixement de Girona al “Sector dels Quimics”. Encara que la majoria de cops, la nostra oficina és la seva, ja que a sovint ens desplacem a la empresa del client per actuar des de primera línia, tant físicament com ara mateix, mitjançant la “xarxa i on line”.