Jurídica

Assessoria Bronsoms conta amb la col·laboració de professionals experts, si fa falta, en diferents àmbits com el dret administratiu, civil i laboral.

asesoramiento jurídico

ADMINISTRATIU

 • Recursos administratius.
 • Recursos contenciós – administratiu.
 • Recursos econòmic administratiu.
 • Negociació amb administracions públiques.
 • Expropiacions.
 • Sancions.
 • Instàncies.
 • Redacció de contractes i documents.
 • Compravenda y altres modalitats de transmissió de domini.
 • Separacions i divorcis.
 • Expedients de domini.
 • Terceries de domini.
 • Procediment judicial sumari.
 • Judicis executius.
 • Lletres, xecs i pagarés impagats.
 • Accions judicials contra morosos.
 • Assessorament integral per comunitats de propietaris.
 • Assistència a judicis laborals en el jutjat social.
 • Indemnitzacions.
 • Redacció de contractes i control dels mateixos.
 • Actes de conciliació al C.M.A.C.
 • Subvencions.

CIVIL

Accidients de tràfic i companyies d’assegurances: indemnitzacions.

LABORAL

Acomiadaments.